3 posts "ung thư phổi"

  Tin Tức

  Điều trị Ung thư phổi tế bào nhỏ

  11 February, 2020 | 12 min read

  Tổng quan Ung thư phổi được phân thành hai nhóm cơ bản:Ung thư phổi tế bào nhỏ(UTPTBN) vàung thư phổi không phải tế bào nhỏ(UTPKTBN) dựa…

  Tin Tức

  Điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) theo giai đoạn

  11 February, 2020 | 12 min read

  Giai đoạn I và IINói chung, giai đoạn I và giai đoạn II UTPKTBN được điều trị bằng phẫu thuật, thường được thực hiện bởi bác sĩ ngoại khoa…

  Tin Tức

  9 điều cần biết về liệu pháp miễn dịch và ung thư phổi

  11 February, 2020 | 5 min read

  Biên dịch: Nguyễn Thịnh Hiệu đính: Ts. Hồng Nhung và BS.TS. Phạm Nguyên Quý Biên dịch từ bài tiếng Anh của Bác sĩ Jyoti D. Patel Giáo sư Y…

All tags